استارتاپ ۱More: پاسخ چین به Beats است؟

استارتاپ ۱More، پاسخ چین به Beats است با کمک و سرمایه گذاری شیائومی، سه تن از مدیران سابق کمپانی فاکسکان برندی جدید تاسیس کردند به نام «وان مور – ۱More» تا Beats از اپل را در بازارهای جهانی به چالش بکشند.